Sağlık Hizmetleri

Özel bakım ünitelerimiz hastane tedavisi sonlanmış ama evde bakım güçlüğü çekilen, tıbbi bakım ağırlıklı, klinik beslenmeye ihtiyaç duyan, fiziksel aktivitesi kısıtlı, felç ya da herhangi bir nedenle yatağa bağımlı olan ve özel bakım gereksinimi duyan yaşlılarımıza yöneliktir. Demans – Alzheimer hastası yaşlılarımızın bakımı kendilerine ayrılmış katlarda, o konuda uzmanlaşmış personelimizce yapılır.

Suadiye Özel Bakım Ünitelerinde hemşirelik ve yaşlı bakım hizmetleri,24 saat kesintisiz devam eder.Kurum doktorlarımız ve konsültan hekimlerimiz,konuklarımızın tedavilerini devam ettirir ve düzenlerler.

Günlük ve periyodik sağlık kontrolleri düzenli olarak yerine getirilir ve kayıt altına alınır. Konuğumuzun gereksinim duyduğu tahliller ve tetkikler, yakınının izni alınarak anlaşmalı laboratuvarımızda yaptırılır.

Konuğumuzun fonksiyonel bağımsızlığını geri kazanmasını ve günlük yaşam aktivitelerini en üst düzeyde yapabilmesini sağlamaya yönelik, kilo ve sıvı takiplerini de içeren geriatrik bakım hizmetleri eksiksiz uygulanır.


SAĞLIK

İnsan ömrü gelişen teknolojik olanakların artışından etkilenmekte olup, gelişmiş ülkelerde yaşlı insanların sayısı gün geçtikçe artmaktadır. Yapılan istatistiksel araştırmalar bu yaş grubunun yılda %25’lik bir artışla dünya nüfusunda en hızlı büyüyen grup olduğunu ve yaşam süresinin de giderek uzadığını göstermektedir. Bu nedenle yaşlılıkta görülen nörolojik sorunlarla daha sık karşılaşılmaktadır. Normal yaşlılık kendini işitme ve görmeyle ilgili değişiklikler, koku duyusunun azalması, dokunma ve derin duyu algılama bozuklukları, kalp damar ve akciğer değişiklikleri, ürolojik ve jinekolojik değişiklikler, idrar yapma alışkanlığında değişiklikler, kemik kas ve eklem yapısı değişiklikleri ve beyin ile ilgili değişikliklerle gösterir. Yaşın ilerlemesiyle doğru orantılı olarak gelişen fizyolojik sorun ve şikâyetler kadar ruhsal sorun ve sıkıntılarda da artmalar gözlenir. Bunlar genelde; uyku bozukluğu, öğrenme ve hatırlama güçlüğü, depresyon, anksiyete, performans kaybı, kişilik değişikliği ve alınganlık, bunama gibi şikâyet ve sorunlar olarak karşımıza çıkar. Ancak demans, alzheimer, Parkinson, gibi fiziksel ve zihinsel performansın zayıfladığı ileri evrelerin de başkalarından yardım almadan en basit yaşamsal işlerin bile yapılamadığı hastalıklar daha yoğun ruhsal sorunların oluşmasına neden olur ki hem yaşlı hem de aile bireyleri ve yakınları için yaşamı zorlaştıran faktörlerdir.